En verdig gravferd for alle

Art nr: 2918

kr 100,00

(eksl. mva)
Hensynet til religiøst og kulturelt mangfold står sterkt i Gravferdsloven. Dette ressursheftet tar for seg de viktigste bestemmelsene når det gjelder tilrettelegging for ulike gravleggingsskikker, med hovedvekt på praktiske hensyn. Hovedmålgruppen er ansatte i drift og administrativ førstelinje, men det kan og være nyttig lesning for alle som arbeider innen gravferdsvirksomheten.

Tematikken i heftet tar utgangspunkt i problemstillinger som: Hvordan påvirker det flerkulturelle samfunn arbeidsdagen til de ansatte på gravplassen? Hvor mye må man vite om de ulike religionene? Hvordan utfordrer mangfoldet av behov og ønsker kompetanse, ferdigheter og holdninger? Det er og satt av et kapittel til omtale av gravskikker innenfor ulike tradisjoner og livssyn.

Gravplasskolen
Heftet er utviklet som studiemateriell til dagskurset med samme navn. Dette dagskurset inngår som en del av gravplasskolens tre moduler:
Modul 1 Anleggsgartnerfag på gravplassen
Modulen tar for seg de mest aktuelle anleggsgartnerfaglige tema knyttet til drift av gravplassen, slik som plen, trær/busker og veier.

Modul 2 Gravlegging og praktisk gravplassarbeid
Denne modulen tar for seg de praktiske sidene ved graver og gravlegging, gravminner, lovverk mv. Modulen gir og kunnskap om temaer knyttet til gravskikker og praksis i ulike tros- og livssyn.

Modul 3 Møte med mennesker
Skriv en tilbakemelding
loading...