Brannvern i kirkebygg (5 eks i en pakke)

Art nr: 2900

kr 100,00

(eksl. mva)
Utgitt mai 2007.
Heftet fokuserer på alle de mulighetene som fins for å forhindre tragiske kirkebranner gjennom forebyggende arbeid. En stor del av kirkebrannene kan unngås hvis de som bruker kirka har kunnskap og gode rutiner. Mange kirkebranner kan begrenses ved noen kloke investeringer.

Brannvesenet rykker i snitt ut til fem kirkebranner i året. Kirkebranner ødelegger store økonomiske og kulturelle verdier. Lokalsamfunn opplever stor sorg når de mister kirka si i en brann. Gjennom forebyggende arbeid kan vi gjøre noe aktivt for å unngå tragiske kirkebranner. Økt kunnskap, gode rutiner, bedre sikring og forebyggende tiltak vil kunne redusere antall kirkebranner. Derfor et hefte om brannvern i kirkebygg. Heftet er tenkt til alle som bruker kirkebyggene - enten de arbeider der eller er deltakere på gudstjenester og andre arrangement.
Skriv en tilbakemelding
loading...