Framtidig kyrkjeordning (nynorsk)

Art nr: 2221

kr 90,00

(eksl. mva)
Eit ressurshefte til drøfting i sokneråd og kyrkjeleg fellesråd om kyrkjeordninga etter at Stortinget våren 2012 endrar Grunnlova og tilhøvet mellom stat og kyrkje vert radikalt endra.

Les meir
Skriv en tilbakemelding
loading...