Storkommunekonferansen 2019 - for inviterte

  1. Bestiller- og fakturainformasjon
  2. Deltakere
  3. Sammendrag
Bestiller
Vær påpasselig med å oppgi presis informasjon om hvor fakturaen skal sendes.
Hvis arbeidsgiver skal motta faktura, huk av Ja på "Arbeidsgiver er fakturamottaker".
Hvis fakturaen skal til et annet sted, huk av Nei og oppgi navn og adresse på fakturamottaker.