KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
september Kirkebyggdatabasen inventarregistrering Oslo 19.09.2018 19.09.2018 Påmelding
Brannvernlederkurs Oslo 26.09.2018 26.09.2018 Påmelding
Prosjektledersamlinger - Nye kommuner, nye fellesråd Gardermoen 27.09.2018 28.09.2018 Påmelding
oktober Offentlige anskaffelser Oslo 11.10.2018 11.10.2018 Påmelding
Arbeidstid og arbeidsplanlegging Gardermoen 18.10.2018 18.10.2018 Påmelding
Arbeidstid og arbeidsplanlegging Bergen 19.10.2018 19.10.2018 Påmelding
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2018 Gran/Asker 22.10.2018 24.10.2018 Påmelding
november Grunnleggende kurs i enøkarbeid for fellesråd Oslo 01.11.2018 01.11.2018 Påmelding
En verdig gravferd for alle Gardermoen 05.11.2018 05.11.2018 Påmelding
En verdig gravferd for alle Bergen 07.11.2018 07.11.2018 Påmelding
Kirkebyggdatabasen vedlikeholdsmodul Oslo 08.11.2018 08.11.2018 Påmelding
Høstkonferansen 2018 Oslo 12.11.2018 13.11.2018 Påmelding
Innføring i kirkeregnskap Oslo 27.11.2018 27.11.2018 Påmelding
Regnskapsavslutning Oslo 28.11.2018 28.11.2018 Påmelding
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd