KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2017-2018 16.09.2017 16.03.2018 Lukket
oktober Kurs for kirkelig fellesnemnd Oslo 19.10.2017 19.10.2017 Lukket
Kurs for kirkelig fellesnemnd Bergen 23.10.2017 23.10.2017 Lukket
Kurs for kirkelig fellesnemnd Trondheim 25.10.2017 25.10.2017 Lukket
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Trondheim 30.10.2017 01.11.2017 Lukket
Eierkonferanse for menighetsbarnehager i Dnk Gardermoen 30.10.2017 30.10.2017 Lukket
Kurs for kirkelig fellesnemnd Molde 30.10.2017 30.10.2017 Lukket
november Kurs for kirkelig fellesnemnd Tjeldsundbrua 01.11.2017 01.11.2017 Lukket
Tariffkurs for rettsubjektet Dnk (kun for inviterte) Gardermoen 02.11.2017 03.11.2017 Lukket
Kurs for kirkelig fellesnemnd Førde 08.11.2017 08.11.2017 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2017 Trondheim 13.11.2017 15.11.2017 Lukket
Grunnkurs i kirkebyggdatabasen og inventarregistrering Oslo 20.11.2017 21.11.2017 Påmelding
Innføringskurs i kirkeregnskap Oslo 28.11.2017 28.11.2017 Påmelding
Regnskapsavslutning og årsoppgjør Oslo 29.11.2017 29.11.2017 Påmelding
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen3/Gravplasskolen 3)
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3