KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
mars Kirke og kommunereform Gardermoen 27.03.2017 28.03.2017 Lukket
Seminar om lys i og ved kirkebygg Oslo 28.03.2017 28.03.2017 Lukket
april Risikovurdering og restverdiredning Oslo 20.04.2017 20.04.2017 Påmelding
IKT for å lede Fornebu 20.04.2017 21.04.2017 Lukket
mai Budsjettarbeid Oslo 10.05.2017 10.05.2017 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse (Bodø) Bodø 22.05.2017 22.05.2017 Påmelding
Storkommunekonferansen 2017 (kun inviterte) Gardermoen 29.05.2017 29.05.2017 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse (Gardermoen) Gardermoen 30.05.2017 30.05.2017 Påmelding
juni Arbeidsgiverkonferanse (Bergen) Bergen (Flesland) 01.06.2017 01.06.2017 Påmelding
september KAs lederutviklingsprogram 2017-2018 16.09.2017 16.03.2018 Påmelding
november Landskonferansen for kirkeverger 2017 Trondheim 13.11.2017 15.11.2017 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Kirketjenerskolen 3/Møte med mennesker
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs