KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
januar Kurs i forberedende arbeid med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for nytt fellesråd Oslo 03.01.2019 03.01.2019 Påmelding
Nye kommuner - Nye fellesråd. Dagsseminar for ledere av kirkelige fellesnemnder Oslo 23.01.2019 23.01.2019 Påmelding
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2019 Gran 11.03.2019 13.03.2019 Påmelding
Arbeidstid og arbeidsplanlegging Gardermoen 19.03.2019 19.03.2019 Påmelding
Arbeidstid og arbeidsplanlegging Bergen 20.03.2019 20.03.2019 Påmelding
Prosjektledersamlinger - Nye kommuner, nye fellesråd Gardermoen 21.03.2019 22.03.2019 Påmelding
april Grunnleggende kurs i enøkarbeid for fellesråd Oslo 02.04.2019 02.04.2019 Påmelding
Kurs for menighetsbladredaktører Oslo 10.04.2019 11.04.2019 Påmelding
mai Budsjettarbeid Oslo 08.05.2019 08.05.2019 Påmelding
Kirkebyggdatabasen: Inventarregistrering, vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse Alta 08.05.2019 09.05.2019 Påmelding
juni Storkommunekonferansen 2019 - for inviterte Gardermoen 03.06.2019 03.06.2019 Påmelding
november Grunnleggende kurs i enøkarbeid for fellesråd Oslo 05.11.2019 05.11.2019 Påmelding
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd