KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
mars Kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering Oslo 06.03.2017 06.03.2017 Lukket
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017 1. samling: Gran/ 2.samling: Asker 20.03.2017 18.10.2017 Lukket
Kirke og kommunereform Gardermoen 27.03.2017 28.03.2017 Lukket
Seminar om lys i og ved kirkebygg Oslo 28.03.2017 28.03.2017 Påmelding
april Risikovurdering og restverdiredning Oslo 20.04.2017 20.04.2017 Påmelding
IKT for å lede Fornebu 20.04.2017 21.04.2017 Påmelding
mai Fagdager om ledelse (kun inviterte) Gran 04.05.2017 05.05.2017 Lukket
Budsjettarbeid Oslo 10.05.2017 10.05.2017 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Bodø 22.05.2017 22.05.2017 Lukket
Storkommunekonferansen 2017 (kun inviterte) Gardermoen 29.05.2017 29.05.2017 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Gardermoen 30.05.2017 30.05.2017 Lukket
juni Arbeidsgiverkonferanse Bergen (Flesland) 01.06.2017 01.06.2017 Lukket
november Landskonferansen for kirkeverger 2017 Trondheim 13.11.2017 15.11.2017 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Kirketjenerskolen 3/Møte med mennesker
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs