KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
august Kirke og kommunereform Gardermoen 28.08.2017 29.08.2017 Lukket
september KAs lederutviklingsprogram 2017-2018 16.09.2017 16.03.2018 Lukket
Kurs i lokale forhandlinger Gardermoen 21.09.2017 21.09.2017 Påmelding
Kurs i lokale forhandlinger Bergen 22.09.2017 22.09.2017 Påmelding
Kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering Oslo 28.09.2017 28.09.2017 Påmelding
oktober Kurs for kirkelig fellesnemnd Kristiansand 10.10.2017 10.10.2017 Påmelding
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2017-2018 1. samling: Asker/ 2.samling: Gran 16.10.2017 07.03.2018 Påmelding
Kurs for kirkelig fellesnemnd Oslo 19.10.2017 19.10.2017 Påmelding
Kurs for kirkelig fellesnemnd Bergen 23.10.2017 23.10.2017 Påmelding
Kurs for kirkelig fellesnemnd Trondheim 25.10.2017 25.10.2017 Påmelding
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Trondheim 30.10.2017 01.11.2017 Påmelding
Eierkonferanse for menighetsbarnehager i Dnk Gardermoen 30.10.2017 30.10.2017 Påmelding
Kurs for kirkelig fellesnemnd Molde 30.10.2017 30.10.2017 Påmelding
november Kurs for kirkelig fellesnemnd Tjeldsundbrua 01.11.2017 01.11.2017 Påmelding
HMS-kurs for ledere Oslo 03.11.2017 03.11.2017 Påmelding
Kurs for kirkelig fellesnemnd Førde 08.11.2017 08.11.2017 Påmelding
Landskonferansen for kirkeverger 2017 Trondheim 13.11.2017 15.11.2017 Påmelding
Grunnkurs i kirkebyggdatabasen og inventarregistrering Oslo 20.11.2017 21.11.2017 Påmelding
Innføringskurs i kirkeregnskap Oslo 28.11.2017 28.11.2017 Påmelding
Regnskapsavslutning og årsoppgjør Oslo 29.11.2017 29.11.2017 Påmelding
Risikovurdering og restverdiredning Oslo 30.11.2017 30.11.2017 Påmelding
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen3/Gravplasskolen 3)
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3