KAs kurs og konferanser
Navn Sted Fra dato Til dato
mars Prosjektledersamlinger - Nye kommuner, nye fellesråd Gardermoen 21.03.2018 22.03.2019 Lukket
april Arbeidsgiverkonferanse - avlyst Fredrikstad 04.04.2018 04.04.2018 Lukket
Arbeidsgiverkonferanse Bodø 05.04.2018 05.04.2018 Lukket
Arbeidsgiverkonferanse Tromsø 06.04.2018 06.04.2018 Lukket
Fagdager for kirketjenere Trondheim 23.04.2018 24.04.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Tønsberg 24.04.2018 24.04.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Hamar 25.04.2018 25.04.2018 Påmelding
HMS-kurs for ledere Gardermoen 26.04.2018 26.04.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Gardermoen 27.04.2018 27.04.2018 Påmelding
mai Arbeidsgiverkonferanse Kristiansand 02.05.2018 02.05.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Stavanger 03.05.2018 03.05.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Bergen 04.05.2018 04.05.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Trondheim 07.05.2018 07.05.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse Molde 14.05.2018 14.05.2018 Påmelding
Arbeidsgiverkonferanse for organisasjonsmedlemmer Oslo 15.05.2018 15.05.2018 Påmelding
Budsjettarbeid Oslo 23.05.2018 23.05.2018 Påmelding
juni Storkommunekonferansen 2018 Gardermoen 04.06.2018 04.06.2018 Lukket
november Høstkonferansen 2018 Oslo 12.11.2018 13.11.2018 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Grunnkurs for verneombud
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen3/Gravplasskolen 3)
Grunnkurs i arkiv
Kurs i korrespondansesaksbehandling
Saksbehandling i 360 - Del 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3